Τέντες – Σκίαστρα

Μελέτη και κατασκευή τεντών και σκιάστρων που θυμίζουν εξοπλισμό σκαφών με τη δυνατότητα αυξομείωσης της στεγασμένης επιφάνειας.