Συντήρηση

Συντήρηση αρματωσιάς και εξοπλισμού καταστρώματος (ξάρτια, συστήματα roller, κατάρτια, βιτζιρέλα κλπ).