Σχεδιασμός Καταστρώματος

Σχεδιασμός, λειτουργίας καταστρώματος με δυνατότητα εφοδιασμού και του κατάλληλου εξοπλισμού (βιτζιρέλα, φρένα, ράουλα, σχοινιά κλπ) ιστιοπλοϊκών σκαφών από 4 έως 50ft.